Poseł Joanna Schmidt - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne


949 wyświetleń

Zobacz także:


Poseł Joanna Schmidt - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy - prawo oświatowe, - komisyjnym projekcie...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Schmidt - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Schmidt - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Schmidt - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Schmidt - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Schmidt - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Schmidt - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Schmidt - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Schmidt - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Joanna Schmidt - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy