Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło i wybranie Pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów


4525 wyświetleń

Zobacz także:


Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 20 października 2016 roku.
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały – Deklaracja Pamięci i...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 20 października 2016 roku.
Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały – Deklaracja Pamięci i...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 16 listopada 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 02 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie potępienia systematycznego,...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 02 grudnia 2016 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 09 lutego 2017 roku.
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2017 roku.
Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy