Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej, strategii w zakresie integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro i realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikacji traktatu ateńskiego


452 wyświetleń

Zobacz także:


Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.
Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy objawień...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy

Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin...

Opubilkował videosejm.pl
0 komentarzy