Wybrane tagi:


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Informacja na temat stanu przygotowań do letniego sezonu turystycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących bezpieczeństwa na akwenach wodnych - przedstawiają: Minister Sportu i Turystyki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-03-17 14:03


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Informacja na temat szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków szkolenia w lekkiej atletyce, koszykówce, kolarstwie, piłce ręcznej oraz w piłce siatkowej - przedstawia Minister Sportu i Turystyki. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-02-25 17:02


Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (ESK)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 152).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 153).Zmiany w składzie Prezydium Komisji. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-12-29 08:00


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (druki nr 107 i 133). Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-12-22 08:33


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druki nr 121 i 127). Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-12-22 09:30


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat sytuacji mediów polskich na Łotwie. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat sytuacji oświaty polskiej na Litwie. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Casino.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-12-22 10:53


Komisja Ustawodawcza (UST)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 122) - uzasadnia poseł Stanisław Piotrowicz. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-12-21 10:14


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kwestia jej nowelizacji - przedstawia Minister Infrastruktury i Budownictwa.Rozpatrzenie projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uczczenia rocznicy odrodzenia w Polsce samorządu terytorialnego - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-05-12 13:35


Poseł Mirosław Suchoń - Wystąpienie z dnia 19 maja 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-05-19 18:09

Zobacz także:Komisja Gospodarki i Rozwoju (GOR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druki nr 248 i 326). Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-03-17 09:30