Wybrane tagi:


Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-23 15:29Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-06 14:23Poseł Paweł Bańkowski - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-08 10:47Poseł Małgorzata Pępek - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-23 17:58Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 10:00Poseł Gabriela Lenartowicz - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-06 12:23Poseł Małgorzata Pępek - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-06 16:04Poseł Monika Rosa - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej, strategii w zakresie integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro i realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikacji traktatu ateńskiego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 12:19Poseł Gabriela Lenartowicz - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-08 17:45Poseł Małgorzata Pępek - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-06 15:15