Wybrane tagi:


Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-21 11:54

Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-23 12:34Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 04 listopada 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-04 14:44Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 22 września 2016 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-22 15:49Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2015 roku.

Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania (exposé Premiera) Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-11-18 16:03Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 05 września 2016 roku.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-05 17:44Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 27 stycznia 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-01-27 20:40Poseł Joanna Scheuring-Wielgus - Wystąpienie z dnia 03 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin ,,Za życiem" Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-03 20:12