Wybrane tagi:


KONFERENCJA PRASOWA

Od ponad roku obserwujemy polityczną działalność rządu PiS nakierowaną na centralizację państwa, zawłaszczanie wolności obywatelskich i ubezwłasnowolnienie samorządów. Wielu z nas to dostrzega i wielu nie godzi się na takie zarządzanie państwem. Dlatego też dzisiejszą konferencję prasową w moim biurze poselskim poświęciłam w całości tej kwestii. Wspólnie z towarzyszącą... Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-19 00:26SPOTKANIE Z CYKLU „SAMORZĄD OBYWATELSKI” W SUWAŁKACH

Spora grupa mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny wzięła dziś udział w spotkaniu z cyklu #ObywatelskiePodlaskie, którego byłam współorganizatorem. Towarzyszyli mi moi koledzy z ław poselskich Robert Tyszkiewicz i Tomasz Cimoszewicz a także wicemarszałek województwa podlaskiego Anna Naszkiewicz. Wśród prezentowanych przez nas tematów znalazły się przygotowania do wyborów... Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-24 00:18Poseł Mieczysław Kazimierz Baszko - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 13:41
Poseł Mieczysław Kazimierz Baszko - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 14:26Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-21 10:58Poseł Mieczysław Kazimierz Baszko - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 14:17Poseł Mieczysław Kazimierz Baszko - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r., podpisanej przez Ministra Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 listopada 2016 r. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 13:59Poseł Bernadeta Krynicka - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie dramatycznej sytuacji w polskim rolnictwie: braku reakcji na rozprzestrzenianie się wirusa ASF i ptasiej grypy, embarga na eksport towarów rolno-spożywczych oraz problemów z obrotem gruntami rolnymi Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-06 10:14Poseł Bernadeta Krynicka - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-05 11:42