Wybrane tagi:


Udane rozmowy w Warszawie. Plan uratowania stadniny przyjęty

Poseł na Sejm Jan Kilian spotkał się 19 kwietnia w Warszawie z wiceprezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Andrzejem Sutkowskim oraz prezesem Stadniny Koni Rzeczna sp. z o.o. Zygmuntem Komarem. Rozmowy dotyczyły przyszłości Stada Ogierów w Starogardzie Gdańskim. Było to bardzo ważne spotkanie, ponieważ sytuacja Stada Ogierów w Starogardzie od wielu lat jest bardzo zła. Dzięki... Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 17:36Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 19:09Poseł Małgorzata Golińska - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-06 12:29Poseł Bernadeta Krynicka - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie wykorzystywania przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta RP wojskowych samolotów transportowych CASA do celów prywatnych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-23 11:37Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-22 14:54
Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 13:49Poseł Katarzyna Czochara - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-05 18:54Obwodnica Łańcuta

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podpisano dziś umowę na realizację obwodnicy Łańcuta. Koszt inwestycji zamyka się kwotą blisko 100 milionów złotych. DK 94 to bardzo ważna trasa z punktu widzenia infrastruktury drogowej o znaczeniu zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym, dlatego wyprowadzenie ruchu poza obręb miasta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa podróżnych... Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-21 12:16Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-06 13:03