Wybrane tagi:


Poseł Katarzyna Czochara - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej, strategii w zakresie integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro i realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikacji traktatu ateńskiego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 12:13Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-07 11:51Poseł Jerzy Wilk - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-22 13:14
Poseł Joanna Borowiak - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-05 18:54
Poseł Stanisław Szwed - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 17:16Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-05 10:21Poseł Bernadeta Krynicka - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie wykorzystywania przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta RP wojskowych samolotów transportowych CASA do celów prywatnych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-23 11:37