Wybrane tagi:


Poseł Małgorzata Golińska - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-06 11:37Poseł Małgorzata Golińska - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-06 16:22Poseł Małgorzata Golińska - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-06 12:29Poseł Małgorzata Golińska - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-15 21:55Poseł Małgorzata Golińska - Wystąpienie z dnia 23 września 2016 roku.

Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji "Krajowego Programu Zwiększania Lesistości" w 2014 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-23 09:42
Poseł Małgorzata Golińska - Wystąpienie z dnia 09 czerwca 2016 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-06-09 15:37Poseł Małgorzata Golińska - Wystąpienie z dnia 01 grudnia 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-01 22:08Małgorzata Golińska - wystąpienie z 15 kwietnia 2016 r.

Zgromadzenie Narodowe zwołane w celu wysłuchania orędzia Prezydenta RP w związku z 1050. rocznicą chrztu Polski i początków Państwa Polskiego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-04-15 11:11