Wybrane tagi:


Poseł Jerzy Wilk - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-22 13:14Poseł Jerzy Wilk - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-22 13:24Jerzy Wilk - wystąpienie z 5 kwietnia 2017 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Spełnianie wymogów określonych dla uzdrowisk” - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w sprawie podjęcia prac legislacyjnych dotyczących właściwego uregulowania statusu prawnego gmin... Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-11 08:03Poseł Jerzy Wilk - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-22 12:31Poseł Jerzy Wilk - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-22 11:52Poseł Jerzy Wilk - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-22 12:23Jerzy Wilk - wystąpienie z 14 marca 2017 r.

Senat RP Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisja Ustawodawcza - 14.03.2017 r. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-20 12:28Jerzy Wilk - wystąpienie z 23 marca 2017 r.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 14:01Poseł Jerzy Wilk - Wystąpienie z dnia 05 września 2016 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-05 12:16Jerzy Wilk - wystąpienie z 9 lutego 2017 r.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-13 10:14