Wybrane tagi:


Jacek Kurzępa - wystąpienie z 19 kwietnia 2017 r.

Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego KONFERENCJA: Funkcjonowanie młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-19 16:11

Poseł Katarzyna Osos - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-05 17:22

Poseł Paweł Pudłowski - Wystąpienie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-23 12:32Poseł Paweł Pudłowski - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-09 20:20Poseł Katarzyna Osos - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-08 09:33Poseł Paweł Pudłowski - Wystąpienie z dnia 08 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-08 17:52