Wybrane tagi:


Poseł Łukasz Rzepecki - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-21 11:40Poseł Katarzyna Lubnauer - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe, - komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-13 17:29Poseł Katarzyna Lubnauer - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 13:53Poseł Katarzyna Lubnauer - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-07 15:16Poseł Katarzyna Lubnauer - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-14 22:28Poseł Anna Milczanowska - Wystąpienie z dnia 09 lutego 2017 roku.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-09 15:35
Poseł Katarzyna Lubnauer - Wystąpienie z dnia 03 listopada 2016 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-03 18:51Poseł Elżbieta Radziszewska - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-07 13:00Poseł Rafał Wójcikowski - Wystąpienie z dnia 09 lutego 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-02-09 10:37