Wybrane tagi:


Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-21 10:48Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 10:00Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej, strategii w zakresie integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro i realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikacji traktatu ateńskiego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 11:29Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-08 09:49Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 10 marca 2017 roku.

Informacja Ministra Zdrowia o Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-10 11:40Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-09 16:23Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-08 10:35Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 10 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-10 16:59Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-01-25 11:08Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 10 lutego 2017 roku.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-10 14:34