Wybrane tagi:Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-13 20:35
Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 09:03Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-09 17:32Poseł Marzena Machałek - Wystąpienie z dnia 03 listopada 2016 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-03 18:35Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-08 14:59Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 03 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin ,,Za życiem" Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-03 19:52Poseł Marzena Machałek - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe, - komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-13 16:51Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 22 września 2016 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-22 15:41