Wybrane tagi:


Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 05 października 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-10-05 21:26
Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 15 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-15 12:01Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 09:05Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2017. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-13 13:34
Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie uczczenia 75. rocznicy śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-15 19:45Poseł Wojciech Zubowski - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-08 19:08Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 08:45Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-09 14:07