Wybrane tagi:


Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej, strategii w zakresie integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro i realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikacji traktatu ateńskiego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 11:35Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2015 roku.

Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania (exposé Premiera) Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-11-18 16:46Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-22 19:48Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 10 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-10 17:07Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 05 października 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-10-05 21:26Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe, - komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-13 18:34Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 15:23
Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 20:50Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 10:08