Wybrane tagi:


Poseł Anna Zalewska - Wystąpienie z dnia 22 września 2016 roku.

Informacja bieżąca w sprawie zapowiedzianej w dniu 16 września 2016 r. zmiany systemu edukacji, w tym likwidacji gimnazjów oraz powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-22 10:42Poseł Marzena Machałek - Wystąpienie z dnia 04 listopada 2016 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-04 11:42Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 01 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-01 13:27Poseł Krzysztof Mieszkowski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-01-25 08:24Poseł Robert Winnicki - Wystąpienie z dnia 28 stycznia 2016 roku.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-01-28 15:40Poseł Wojciech Murdzek - Wystąpienie z dnia 16 listopada 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-16 08:56Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-01-26 18:33Poseł Krzysztof Mieszkowski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-01-25 08:53Poseł Wojciech Zubowski - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-09 19:34