Wybrane tagi:


Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 10:28Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło i wybranie Pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-07 09:40Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-05 15:18Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-05 17:17Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-22 20:39Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 14:18Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 10 lutego 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-10 17:07Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-09 14:07Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 08 marca 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-08 14:59Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 08 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-08 18:01