Wybrane tagi:


Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło i wybranie Pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-07 09:41Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 07 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-07 13:44Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 20 października 2016 roku.

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały – Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Verkhovnej Rady Ukrainy Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-10-20 19:17Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 09 lutego 2017 roku.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-09 12:12
Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2017 roku.

Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-22 09:21Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-22 19:48Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-13 20:35Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 02 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie potępienia systematycznego, masowego mordowania mniejszości religijnych przez tzw. ISIS/Daisz. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-02 11:42Poseł Kornel Morawiecki - Wystąpienie z dnia 02 grudnia 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-02 17:17