Wybrane tagi:


Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-20 15:00Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 08 lutego 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-08 10:09Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2017 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-01-25 14:53Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe, - komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-13 18:34Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 15 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-15 12:01Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 03 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin ,,Za życiem" Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-03 19:52Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 29 listopada 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-29 17:21Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 22 września 2016 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-22 16:52Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 20 października 2016 roku.

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów Pierwsze czytanie... Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-10-20 19:41Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 22 września 2016 roku.

Informacja bieżąca w sprawie zapowiedzianej w dniu 16 września 2016 r. zmiany systemu edukacji, w tym likwidacji gimnazjów oraz powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-09-22 10:58