Poseł Bartłomiej Stawiarski - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Informacja bieżąca w sprawie działań rządu na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, wzrostu wynagrodzeń i zatrudniania pracowników Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-15 13:02Poseł Bartłomiej Stawiarski - Wystąpienie z dnia 01 grudnia 2016 roku.

Informacja bieżąca w sprawie zmiany granic miasta na prawach powiatu Opola i gminy Dąbrowa, gminy Dobrzeń Wielki, gminy Komprachcice oraz gminy Prószków, która na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-12-01 11:35
Poseł Bartłomiej Stawiarski - Wystąpienie z dnia 09 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-09 16:37Poseł Bartłomiej Stawiarski - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-01-25 10:56Poseł Bartłomiej Stawiarski - Wystąpienie z dnia 18 maja 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-05-18 20:33
Poseł Bartłomiej Stawiarski - Wystąpienie z dnia 04 października 2016 roku.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-10-04 20:15