Wybrane tagi:


Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-21 11:01Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Informacja bieżąca w sprawie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-21 10:48Poseł Krystyna Szumilas - Wystąpienie z dnia 29 listopada 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2016-11-29 15:41Poseł Barbara Dziuk - Wystąpienie z dnia 23 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-23 18:50
Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-06 14:23Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 24 lutego 2017 roku.

Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-02-24 10:00Poseł Barbara Dziuk - Wystąpienie z dnia 22 marca 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-03-22 17:06Poseł Piotr Pyzik - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym Czytaj dalej
0 komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2017-04-05 18:52