Video z sejmu
Krystyna Pawłowicz
Data urodzenia:
1952-04-14 
Miejsce urodzenia:
Wojcieszów 
Okręg wyborczy:
18 Siedlce 
Wykształcenie:
wyższe 
Lista:
Prawo i Sprawiedliwość 
Adres e-mail:
krystyna.pawlowicz@sejm.pl 
Zawód:
prawnik 
Ukończona szkoła:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo - magister (1976)
, aplikacja sędziowska (1979) - studia podyplomowe
Uniwersytet Warszawski, Prawo - doktor habilitowany (2005) 
Staż parlamentarny:
brak 
Liczba głosów:
20681 
Strona www:
http://krystynapawlowicz.pl/ 


Twitter
Brak profilu na FB
Krystyna Pawłowicz - filmy na dailymotion.com
Kliknij w tytuł aby zobaczyć dostępne filmy
Oświadczenia
Wystąpienia
Archiwum
Pytania w sprawach bieżących
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Innowacyjności i Nowych Technologii
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Gospodarki
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Spraw Wewnętrznych
Komisja Ustawodawcza
UST - Podkomisje nadzwyczajne
SPC - Podkomisje nadzwyczajne
Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa
Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej
Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych