Pani Poseł Anna Paluch #paluchDane personalne:

Urodzona:
1960-03-31 , Nowy Targ
Wykształcenie:
wyższe
Adres email:
anna.paluch@sejm.pl
Zawód:
parlamentarzysta
Szkoła:
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Inżynieryjno-Gospodarczej, Geodezja inżynieryjno-gospdarcza - magister inżynier (1983)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Inżynieryjno-Gospodarczej, Geodezja inżynieryjno-gospodarcza - magister inżynier (1983)
Strona www:
http://www.anna-paluch.eu/

Dane wyborcze:

Okręg wyborczy:
14 Nowy Sącz
Wybrany dnia:
2015-10-25
Data ślubowania:
2015-11-12
Lista:
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów:
15049
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Staż parlamentarny
  • poseł VI kadencji
  • poseł VII kadencji
  • poseł V kadencji